نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/01/08
09:21
#ولغدر به نظر کف کانال صعودی خوش قرار داره با حد ضرر کلوز زیر کانال محدوده 20000 واچ نسبت ریسک به ریوارد 2.8

#ولغدر به نظر کف کانال صعودی خوش قرار داره


با حد ضرر کلوز زیر کانال محدوده ۲۰۰۰۰ واچ


نسبت ریسک به ریوارد ۲.۸انتهای خبر

0
0