ایبنا
1400/04/13
09:35
🎙#گفتگو | ۳ گام اساسی برای اصلاح نظام بانکی کشور ندری، کارشناس اقتصادی: 🔸 این امر نه در شرایط کنونی بلکه در دودهه گذشته از ضرورت های اقتصاد ما بو...

🎙#گفتگو | ۳ گام اساسی برای اصلاح نظام بانکی کشورندری، کارشناس اقتصادی:🔸 این امر نه در شرایط کنونی بلکه در دودهه گذشته از ضرورت های اقتصاد ما بوده که تا کنون اقدامات کافی در این باره انجام نشده است؛ اما باید یکی از اولویت های دولت باشد. هرچند دولت های قبلی هم پذیرفتند که در این زمینه اقدامات اساسی و جدی انجام شود اما موفقیتی در این حوزه کسب نکردند.🔹در گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و در واقع قاعده بازی فراهم شود. گام دوم نیز استفاده از افراد متخصص و خبره حوزه بانکداری است. در نهایت هم باید ابعاد برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی در نظر داریم مشخص و شفاف باشد.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 https://www.ibena.ir/news/۱۲۵۱۳۲/انتهای خبر

0
0