کدال۳۶۰
1400/12/25
15:20
#وکادو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تکادو - نماد: وکادو(تکادو) 1400-12-25 15:20:...

#وکادو


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تکادو - نماد: وکادو(تکادو)۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۵:۲۰:۱۴ (۸۶۳۷۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0