سیگنال یاب روزانه
1399/10/29
11:43
امروز شرایط و تقاضا تو گروه سیمان نسبتا بهتره دفعه پیش هم اولین گروهی که با افزایش تقاضا سبزپوش شد همین گروه سیمان بود باید ببینیم اینبار هم همون...

امروز شرایط و تقاضا تو گروه سیمان نسبتا بهترهدفعه پیش هم اولین گروهی که با افزایش تقاضا سبزپوش شد همین گروه سیمان بودباید ببینیم اینبار هم همون میشه یا نه

انتهای خبر

0
0