نوآوران امین
1399/08/24
19:02
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(#ومدار) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 46 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 139...

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(#ومدار)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۸,۳۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ و تحقق سود ۲۲۸۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0