کدال۳۶۰
1400/07/04
11:49
#غگیلا آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان - نماد: غگيلا(پگاه گيلان) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شم...

#غگیلا


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان - نماد: غگیلا(پگاه گیلان)با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۳۶,۳۰۹ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۳۶۳۰۹ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۰-۰۷-۰۴ ۱۱:۴۹:۴۷ (۷۹۹۴۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0