موج مثبت Positive Wave
1399/08/23
14:06
یک محاسبه جالب ! سهم فعالان بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال پرداخت ۹۹۲۰ میلیارد مالیات خرید و فروش بوده است در بودجه این عدد 2287 پیش بینی شده بو...

یک محاسبه جالب !


سهم فعالان بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال پرداخت ۹۹۲۰ میلیارد مالیات خرید و فروش بوده است در بودجه این عدد ۲۲۸۷ پیش بینی شده بود .


۷۶ درصد از کل مالیات پرداختی بابت مالیات بر ثروت را فعالان بازار سرمایه داده‌اند


نقش بقیه کجای این مشارکت است ؟!


به وقت گرفتاری کسری بودجه ها نان بازار سرمایه شیرین بود و به وقت ناخوشی بازار «نوسان جزیی از ذات بازار شد » ...انتهای خبر

0
0