نوآوران امین
1399/11/07
16:50
#فعالیت_ماهانه #دی_۱۳۹۹ بیمه پارسیان(#پارسیان) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳...

#فعالیت_ماهانه


#دی_۱۳۹۹بیمه پارسیان(#پارسیان)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۶:۴۷:۴۶✅ حق بیمه صادره طی دی ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳,۰۶۶,۷۳۶ میلیون ریال بوده که ۱۵.۶۴ درصد بیشتر از از متوسط حق بیمه صادره طی ۹ ماهه گذشته بوده است.⭕ خسارت پرداختی طی دی ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲,۱۵۱,۵۵۸ میلیون ریال بوده که ۵۷.۲۳ درصد بیشتر از از متوسط خسارت پرداختی طی ۹ ماهه گذشته بوده است.⏹ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی دی ۱۳۹۹ معادل ۱.۴۳ مرتبه بوده، در حالیکه متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۹ ماه گذشته معادل ۱.۹۴ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۱۰ ماه به ۱.۸۶ مرتبه رسیده است.⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


ثالث - اجباری: ۳۸ درصد


درمان: ۱۴ درصد


بدنه خودرو: ۱۱ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۸ درصد


نفت و انرژی: ۸ درصد


سایر: ۲۱ درصد⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


ثالث - اجباری: ۳۹ درصد


درمان: ۲۹ درصد


بدنه خودرو: ۹ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۷ درصد


حوادث سرنشین: ۵ درصد


سایر: ۱۱ درصد#پارسیان_۱۳۹۹


#گزارش_فعالیت_ماهانه_پارسیان
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=RfYZNu۶W۳۱GjIWgRLQj۴۸Q٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸دانلود
انتهای خبر

0
0