پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
13:52
♦️عربی ۲۱: بایدن وارد می‌شود؛ معنای تغییر دولت در آمریکا برای کشورهای عربی خاورمیانه چیست؟ 🔹با یک مرحله انتقال تاریخی مواجه هستیم، هم در سطح جهان ...

♦️عربی ۲۱: بایدن وارد می‌شود؛ معنای تغییر دولت در آمریکا برای کشورهای عربی خاورمیانه چیست؟



🔹با یک مرحله انتقال تاریخی مواجه هستیم، هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه و مبالغه نکرده ایم اگر بگوییم فرصت‌های اعراب برای استفاده از این شرایط در راستای کسب دستاورد‌های معقول، بسیار است، اما همه چیز به شیوه تعامل دولت‌های عربی با اداره درگیری بین محور‌های منطقه بستگی دارد. / انتخاب



جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RoC


🆔 @Entekhab_ir



انتهای خبر

0
0