نوآوران امین
1399/10/10
13:14
صنعتی کیمیدارو(#دکیمی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 31 درصدی درآمدهای عملیا...

صنعتی کیمیدارو(#دکیمی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۶۳,۷۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۹۹۷,۱۰۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۹۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0