حامیان بورس ایران
1399/08/19
10:28
✅ #خپارس صف خرید سنگین با قدرت خریدار حقیقی سابقه داشته که خپارس استارت موج صعودی قوی گروه #خودرویی را زده باشه @hamian_bouelrse

✅ #خپارس صف خرید سنگین با قدرت خریدار حقیقیسابقه داشته که خپارس استارت موج صعودی قوی گروه #خودرویی را زده باشه@hamian_bouelrseانتهای خبر

0
0