سهم گلچین
1401/02/24
08:19
#دکیمی اطلاعیه 1401/02/21 *صنعتی کیمیدارو* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۲۵ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 118 درصد اف...

#دکیمی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*صنعتی کیمیدارو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۲۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#رانفور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*خدمات انفورماتیک*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۹ درصد
#شاملا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*معدنی املاح ایران*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴,۴۳۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#ما


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*بیمه ما*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۹۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۲ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#سغرب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*صنایع سیمان غرب*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱,۷۷۱ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۳ درصد
#فلوله


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


*لوله و ماشین سازی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱ ریال


درصد تقسیم سود: ۲۰ درصد
#کچاد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲


*معدنی و صنعتی چادرملو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۰۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#رتاب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲


*تجارت الکترونیک پارسیان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۳۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۴۱ درصد
#غگلستا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲


*شیر پاستوریزه پگاه گلستان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۸۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0