کارگزاری آبان
1401/03/01
09:01
📈صف خرید سآبیک 310 میلیون سهم شپارس 50 میلیون سهم ددانا 20 میلیون سهم آسیاتک 5 میلیون سهم حگهر 4 میلیون سهم

📈صف خرید


سآبیک ۳۱۰ میلیون سهم


شپارس ۵۰ میلیون سهم


ددانا ۲۰ میلیون سهم


آسیاتک ۵ میلیون سهم


حگهر ۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0