بولتن اقتصادی
1399/09/19
22:11
مجلس قصد دارد اختیار انتشار داده و اطلاعات را از دولت گرفته و به قوه قضائیه بدهد 🔹 مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان «طرح الزام به انتشار د...

مجلس قصد دارد اختیار انتشار داده و اطلاعات را از دولت گرفته و به قوه قضاییه بدهد🔹 مجلس شورای اسلامی با ارایه طرحی با عنوان «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» می‌خواهد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه بگذارد. در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج می‌شود و در اختیار«شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضاییه است قرار می‌گیرد.

انتهای خبر

0
0