پارسیس تحلیل
1401/01/10
11:30
#فصلی #کاوه کاوه گزارش اسفند ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش 12 ماهه شرکت مبلغ 18805 میلیارد تومان می باشد. همچنین مقایسه فروش فصل...

#فصلی #کاوهکاوه گزارش اسفند ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۱۲ ماهه شرکت مبلغ ۱۸۸۰۵ میلیارد تومان می باشد.همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد کاوه نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۵۵۵۸ میلیارد تومان فروش داشته است.این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز افت فصلی ۱ دهم درصدی را داشته است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0