مهندسی مالی
1399/08/18
11:18
چگونه در بازار سود کنیم و دست از سفته بازی و دلالی برداریم. من می توانم بهترین قواعد و بهترین روش ها در جهان برای تعیین موقعیت یک کالا را به شما ...

چگونه در بازار سود کنیم و دست از سفته بازی و دلالی برداریم .
من می توانم بهترین قواعد و بهترین روش ها در جهان برای تعیین موقعیت یک کالا را به شما بگویم و شما می توانید بواسطه عوامل انسانی سرمایه انسانی سرمایه خود را از دست بدهید که این بزرگ ترین ضعف است. شما از پیروی قواعد سرباز می زنید شما بر اساس امید و ترس بجای حقایق که در بازار هست معامله می کنید. شما با تاخیر عمل می کنید و بی صبری را پیش می گیرید. شما خیلی سریع یا خیلی با تاخیر عمل می کنید بنابراین به دست خود و بواسطه ضعف های انسانی ،خودتان را شکست می دهید. سپس بازار را سرزنش می کنید. به یاد داشته باشید که اشتباه شما منجر به ضرر شما می شود و نه عمل بازار و یا دستکاری قیمت ها. بنابراین کوشش کنید که پیرو قواعد باشید و از سفته بازی و دلالی در بازار دست بردارید. اگر شما فقط در ضعف های طبیعت انسان مطالعه داشته باشید و به مهلک بودن این اشتباهات پی ببرید متوجه خواهید شد که سود آوری با درک ضعف طبیعت انسان و حرکت بر خلاف رفتار عمومی و انجام عملی مخالف آنچه دیگر مردم انجام می دهند کاری آسان است. به بیان دیگر شما نزدیک کف قیمتی بر اساس دانش خواهید خرید و نزدیک سقف نیز بر اساس دانش خواهید فروخت. در حالیکه دیگر مردم که فقط حدس می زنند عمل مخالف را انجام می دهند. صرف مدت زمانی در مطالعه روندهای زمانی و قیمتی گذشته بازار به شما پاداش بزرگی خواهد داد.ویلیام گن


چگونه در بازار کالا سود کنیم.
پی نوشت: درک مطلب فوق نیاز به تجربه دارد
#آموزش


#روانشناسی

انتهای خبر

0
0