کارگزاری آبان
1401/03/04
08:52
📊#غصینو اطلاعیه 1401/03/04 *صنعتی مینو* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ...

📊#غصینو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴


*صنعتی مینو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


مرجع تغییر قیمت ها:تامین کنندگان


نوع مواد اولیه/خدمات:انواع روغن مصرفی این شرکت


قیمت قبلی:۱۸۰,۰۰۰ ریال


قیمت جدید:۶۷۷,۵۰۰ ریال


مبلغ کل خدمات/ مواد خربداری شده در سال مالی قبل:۱,۳۳۲,۷۴۸ میلیون ریال


نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل: ۱۷ درصد


شرح:احتراما، افزایش نرخ انواع روغن مصرفی این شرکت به شرح جدول پیوست جهت اطلاع به حضورتان اعلام می گردد.
انتهای خبر

0
0