آرین تریدر
1399/08/18
10:23
📘#آموزشی (بنیادی) 🔹مفهوم کلی انواع افزایش سرمایه ❓ 🔃افزایش سرمایه ها به چهار صورت انجام میشوند : 1️⃣افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته د...

📘#آموزشی (بنیادی)🔹مفهوم کلی انواع افزایش سرمایه ❓🔃افزایش سرمایه ها به چهار صورت انجام میشوند :۱️⃣افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته در قالب سهام جایزه (بسیار جذاب)


۲️⃣افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران در قالب حق تقدم خرید سهام۳️⃣افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (جذاب)


۴️⃣افزایش سرمایه از محل صرف سهام

انتهای خبر

0
0