کدال۳۶۰
1401/02/25
17:49
#حفاری #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - طرح توسعه میدان نفتی هندیجان – بهرگانسر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29(اصلاحیه) شرکت...

#حفاری


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - طرح توسعه میدان نفتی هندیجان – بهرگانسر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت حفاری شمالشرح رویداد:


انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران: میدان نفتی مذکور در آبهای کم عمق خلیج فارس واقع گردیده است و برنامه ریزی توسعه آن در قالب طرح EPDS صورت گرفته است. با توجه به اینکه انجام حفاری در فیلد مذکور دارای پیچیدگی های فنی و تجهیزاتی ویژه ای می باشد،کارفرما به دلیل شناخت از توان فنی، دانش و تخصص شرکت حفاری شمال در نظر دارد تا توسعه میدان یاد شده را به صورت مذاکره ای دراختیار این شرکت قرار دهد.


شرکت متعهد می گردد به محض انعقاد قرارداد اثرات مالی آن افشا خواهد شد.
۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۱۷:۴۹:۴۵ (۸۸۱۶۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0