سیگنال طلایی
1400/12/18
11:30
جمع شد زمزمه های افزایش دامنه نوسان هست افزایش پیدا کنه به 10 برسه اون موقع همچین سهم هایی مثل #غناب مثل توپ فوتبال شوتش میکنن خوا

جمع شد زمزمه های افزایش دامنه نوسان هست افزایش پیدا کنه به ۱۰ برسه اون موقع همچین سهم هایی مثل #غناب مثل توپ فوتبال شوتش میکنن خوا


انتهای خبر

0
0