محسن حسنلو
1399/09/16
09:09
#نسبت 💢 نسبت سهم #بجهرم به شاخص کل 💢 منتظر شکست نقطه تریگری بجهرم به شاخص کل در نمودار نسبی هستیم. @HasanluMohsen

#نسبت💢 نسبت سهم #بجهرم به شاخص کل 💢منتظر شکست نقطه تریگری بجهرم به شاخص کل در نمودار نسبی هستیم.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0