بورس۲۴
1400/12/23
13:07
حقیقی ها ۳۴۹ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند

ارزش معاملات خرد بالاتر از ۲ و نیم همت بود که نسبت به دیروز بیش از ۸ درصد کاهش داشت. صنایع محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، خودرو و ساخت قطعات و فرآورده های نفتی صدرنشین ارزش معاملات امروز بودند.

حقیقی ها 349 میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد بالاتر از ۲ و نیم همت بود که نسبت به دیروز بیش از ۸ درصد کاهش داشت. صنایع محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، خودرو و ساخت قطعات و فرآورده های نفتی صدرنشین ارزش معاملات امروز بودند.


حقیقی ها امروز ۳۴۹ میلیارد تومان سرمایه از بازار بردند که بخش عمده این مبلغ از نمادهای شلرد، شبندر، بپاس، شپنا، فملی، شکام، شپدیس، شیراز، فزر و شرنگی خارج شد. اما نمادهای تجلی، مبین، فنفت، دکپسول، کدما، فولاد، غپاک، سمگا، کاما، فباهنر و صبا ورود پول حقیقی های بازار را تجربه کردند. صندوق های قابل معامله پالایش، کارا و کامیاب نیز با اقبال خوب حقیقی ها همراه شده و بخشی از نقدینگی آن ها را به سمت خود جذب کردند.


تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت منفی ۷ میلیارد تومان شد.


شاخص کل در انتها ۵۹۵ واحد منفی خورد و در محدوده یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد به کار خود خاتمه داد. شپدیس، کچاد و شیراز بیشترین تاثیر منفی و کگل، ومعادن، خودرو و شیران بیشترین اثر مثبت را داشتند. شاخص هموزن با ۲۱۸ واحد رشد در نزدیکی محدوده ۳۳۹ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس هم ۱۴ واحد کاهش داشت.

انتهای خبر

0
0