یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/08/11
09:32
ترس و طمع دو نقطه ی مقابل هم هستند هر کدام را در جای درست بهره ببری عملکردت رویایی میشود و هر کدام را در جای نادرست بکار ببری با خاک یکسانت میکند....

ترس و طمع دو نقطه ی مقابل هم هستند


هر کدام را در جای درست بهره ببری عملکردت رویایی میشود و هر کدام را در جای نادرست بکار ببری با خاک یکسانت میکند...


کسانی که امروز در حال خرید ریسک بعد از دو شنبه را میپذیرند در چنین وضعیتی قرار دارند اگر تصمیم درستی گرفته باشند بازار پاداش قابل توجهی به انها خواهد داد...انتهای خبر

0
0