کارگزاری آبان
1400/12/24
08:44
📊#حفاری اطلاعیه 1400/12/24 *حفاری شمال* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ساختمان مرکزی در تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰...

📊#حفاری


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴


*حفاری شمال*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ساختمان مرکزی در تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


شرح رویداد:این شرکت نسبت به خرید یک باب ساختمان به متراژ زمین حدود ۹۶۳ متر که ۳۷۱۳ متر بنای مفید اداری و ۶۰۵ متر تجاری می باشد را به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده است


نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل:۸.۳۸ درصد


نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل:۳۷.۵۸ درصد
انتهای خبر

0
0