نوآوران امین
1399/09/03
12:12
توزیع داروپخش (#دتوزیع) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسایی شده ط...

توزیع داروپخش (#دتوزیع)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰، ۲۷ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۷ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۴,۱۱۹,۵۲۱ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۲,۳۲۵,۷۰۸ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۵,۰۴۷,۶۷۱ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۳۲,۹۵۶,۱۶۴ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0