سهم گلچین
1401/02/21
10:04
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,558,275 18743.79 واحد مثبت ارزش بازار 61,988,298 میلیارد ریال ارزش معاملات 20,787 میلیارد ریال حجم معاملات 4.053 میل...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۵۸,۲۷۵


۱۸۷۴۳.۷۹ واحد مثبت


ارزش بازار ۶۱,۹۸۸,۲۹۸ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۰,۷۸۷ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴.۰۵۳ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۱۶۹۴ واحد مثبت


شپنا ۱۱۹۴ واحد مثبت


شستا ۱۱۹۲ واحد مثبت


شپدیس ۹۵۶ واحد مثبت


شبریز ۹۱۲ واحد مثبت


شبندر ۷۷۶ واحد مثبت


شتران ۷۲۶ واحد مثبت


بیشترین حجم معاملات


شستا ۷۴۴ میلیون سهم


ملت ۲۳۹ میلیون سهم


خساپا ۲۱۴ میلیون سهم


ولساپا ۱۸۵ میلیون سهم


شپاکسا ۱۸۴ میلیون سهمانتهای خبر

0
0