کارگزاری آبان
1400/01/17
09:56
📈رایانه ای ها امروز پر عرضه داد و ستد می شوند.#سپيدار, #رافزا, #مرقام, #سيستم, #آپ, #رتاپ, #تاپكيش و #مفاخر پر عرضه های گروه اند.#سپ مثبت و متعادل ...

📈رایانه ای ها امروز پر عرضه داد و ستد می شوند.#سپیدار, #رافزا, #مرقام, #سیستم, #آپ, #رتاپ, #تاپکیش و #مفاخر پر عرضه های گروه اند.#سپ مثبت و متعادل است.


انتهای خبر

0
0