کارگزاری آبان
1399/08/19
14:36
📊#غدام اطلاعیه 99/08/19 *خوراک دام پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه...

📊#غدام


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۹


*خوراک دام پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0