مبین تحلیل
1400/02/15
17:55
📌#گزارش_بازار 🔶"بگیلان" ، "وکبهمن" ، "بپیوند" سه نماد با بیشترین قدرت خرید حقیقی بودند . 🔶تنها 64 نماد مثبت بسته شدند . 🔶ارزش معاملات خرد حدو...

📌#گزارش_بازار🔶"بگیلان" ، "وکبهمن" ، "بپیوند" سه نماد با بیشترین قدرت خرید حقیقی بودند .🔶تنها ۶۴ نماد مثبت بسته شدند .🔶ارزش معاملات خرد حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان بود .➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0