بورس نامه
1399/08/22
23:51
#بترانس افزایش_سرمایه 🔹 درصد افزایش سرمایه: 871% 🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي 🔹 محل تأمین افزایش سرمایه: -   سود انباشته - 2,634,0...

#بترانسافزایش_سرمایه🔹 درصد افزایش سرمایه: ۸۷۱٪🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته - ۲,۶۳۴,۰۰۰ میلیون ریال (۸٪)


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها - ۳۰,۰۱۸,۷۵۶ میلیون ریال (۹۲٪)

انتهای خبر

0
0