کدال۳۶۰
1401/03/02
17:13
#وسالت توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 881850در تاریخ 1401/02/31 به استحضار می رسان...

#وسالت


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۱۸۵۰در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به استحضار می رساند توضیحات بشرح نامه پیوست
۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۷:۱۵:۰۷ (۸۸۶۴۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0