محمود رحمانی
1399/11/07
10:23
کل بازار صف فروش منفی شاخص فقط ۸ هزار واحد منفی بازار به گند کشیدن و با دو روز مثبت اعتراضات رو خوابوندن و الان چندمین روز هست دوباره منفی و امرو...

کل بازار صف فروش منفی شاخص فقط ۸ هزار واحد منفیبازار به گند کشیدن و با دو روز مثبت اعتراضات رو خوابوندن و الان چندمین روز هست دوباره منفی و امروز هم منفی در حال انتقام و نابودی سرمایه های سهامداران

انتهای خبر

0
0