ایبنا
1399/08/25
13:24
🎙#گفتگو | نظارت بر جریان‌های مالی کشور/ حذف بازارهای موازی غیرمولد عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی: 🔸اولین گامی که دولت باید برای حمایت از تولید بر...

🎙#گفتگو | نظارت بر جریان‌های مالی کشور/ حذف بازارهای موازی غیرمولدعزیزی، کارشناس مسایل اقتصادی:🔸اولین گامی که دولت باید برای حمایت از تولید بردارد، برطرف کردن مشکل عدم صرفه تولید در کشور است. یکی از شاخص های مقابله با عدم صرفه تولید، مبارزه با بازارهای موازی است.🔹بازارهای موازی عمدتا غیرمولد هستند. یکی از مهم ترین کارهایی که دولت باید انجام بدهد، این است که اولا با وضع مالیات، بازارهای غیرمولد را از صرفه اقتصادی بیندازد و سودشان را کاهش دهد، تا کسی به آن سمت و سو نرود که در این خصوص می توان به عنوان مثال به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره داشت.🔸 دوما ساماندهی معافیت های مالیاتی با افزایش پایه های مالیاتی جدید که در واقع فشار بر روی تولیدکننده نیست، اجرایی شود، به عبارت دیگر فقط از دهک های بالا مالیات دریافت می شود، با اجرای این سیستم، در عوض نرخ مالیات هایی که در حوزه تولید هست را کاهش دهند.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۱۹۵۴۹/انتهای خبر

0
0