شکارچی سهام
1399/09/23
09:33
فنرژی قفل در صف خرید مبارک همه قیمت فعلی 1083 هدف 1218 . 1400 . 1708 قیمت ورود در 970 🚀🚀🚀

فنرژی


قفل در صف خرید


مبارک همه


قیمت فعلی ۱۰۸۳


هدف ۱۲۱۸ . ۱۴۰۰ . ۱۷۰۸


قیمت ورود در ۹۷۰


🚀🚀🚀انتهای خبر

0
0