مبین تحلیل
1399/08/18
08:37
📌#پیش_گشایش 🔸صفوف خرید بازار: #تلیسه، #ولپارس، #گدنا و.... 🔸صفوف فروش بازار: #وشهر، #فولاد، #ذوب #خودرو و.... ➖➖➖➖➖➖➖

📌#پیش_گشایش🔸صفوف خرید بازار: #تلیسه، #ولپارس، #گدنا و....


🔸صفوف فروش بازار: #وشهر، #فولاد، #ذوب #خودرو و....


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0