بورسینه
1399/09/07
13:33
📌ارائه داراسوم منتظر ثبت شرکت‌ها و اوضاع بازار است عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی: 🔹صندوق داراسوم که مرکب از ب...

📌ارایه داراسوم منتظر ثبت شرکت‌ها و اوضاع بازار استعباس معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی:


🔹صندوق داراسوم که مرکب از باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، ملت و تجارت است، آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بازار بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف ۵میلیون تومان برای هر کدملی ارایه می‌شود.


🔹واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری داراسوم برای هر کدملی تا سقف ۵میلیون تومان و با تخفیف جدید ۲۰درصد ارایه می‌شود، یعنی اگر فردی قبلا از تخفیف استفاده کرده باشد، در صندوق داراسوم هم تا سقف ۵میلیون تومان با تخفیف ۲۰درصدی می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری را خریداری کند.


🔹در حال حاضر مجوزهای بورس برای تشکیل داراسوم گرفته شده است و الان دنبال ثبت این صندوق نزد شرکت ثبت هستیم و برای صندوق مدیر شرکت تامین سرمایه ملت تعیین شده است.♦️مشروح این گزارش را در لینک زیر بخوانید:


https://www.eghtesadonline.com/n/۲SCi
انتهای خبر

0
0