اقتصاد آنلاین
1400/05/24
18:55
📌وزیر دفاع افغانستان: دست ما را بستند؛ لعنت به اشرف غنی

📌وزیر دفاع افغانستان: دست ما را بستند؛ لعنت به اشرف غنی
انتهای خبر

0
0