تی اس ای پرس
1399/10/07
10:02
صف فروش سنگین بانک #دی هم کاملا جمع شده و سهم به صفر تابلو نزدیک شده است!

صف فروش سنگین بانک #دی هم کاملا جمع شده و سهم به صفر تابلو نزدیک شده است!


انتهای خبر

0
0