نوآوران امین
1400/12/25
13:59
شهد (#قشهد) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ⭕️کاهش (۲۱.۴۸) درصدی فروش اسفند ...

شهد (#قشهد)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱⭕️کاهش (۲۱.۴۸) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۴۴.۶۴) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۱۱۴.۴۷ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0