کدال۳۶۰
1401/03/05
15:58
#تکمبا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت کمباین سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 385,655 میلیون ...

#تکمبا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت کمباین سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۳۸۵,۶۵۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۷٪ افزایش داشته است.▪️«تکمبا» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۲۳,۰۲۷ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۷۶,۸۳۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۶:۰۰:۰۲ (۸۸۸۲۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0