سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/19
12:47
#ارزش_معاملات_خرد: 5,622 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-5 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,456,530 🟢 ‎+8,855‎ (+0.6%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+197 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۵,۶۲۲ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۵ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۵۶,۵۳۰ 🟢 +۸,۸۵۵ (+۰.۶٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۱۹۷ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0