سلامت بورس
1399/09/17
19:54
✅#وبصادر-تابلو با نسبت عالی و حجم سه برابر میانگین ماهانه در جو منفی بازار صف خرید شد 1399/09/17 🆔

✅#وبصادر-تابلوبا نسبت عالی و حجم سه برابر میانگین ماهانه در جو منفی بازار صف خرید شد


۱۳۹۹/۰۹/۱۷


🆔انتهای خبر

0
0