کانال کدال
1400/03/20
11:39
📊 نماد : فلوله 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) 🏭 شرکت: لوله و ماشين سازي ايران ☑️دلایل اصلاح...

📊 نماد : فلوله📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)🏭 شرکت: لوله و ماشین سازی ایران☑️دلایل اصلاح:با توجه به پرداخت مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال عوارض اسناد زمین تپه سفید به شهرداری در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ ،افزایش سرمایه معادل ۶.۲۰۰ میلیارد ریال صورت خواهد پذیرفت.🔸 سرمایه فعلی: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۱۲۴۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها✳️ قیمت تئوریک سهم : ۱,۴۱۳ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۸,۹۴۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۱۲۴۰ درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱,۴۱۳ ریال می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فلوله #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هیئت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۰:۱۱:۱۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0