کارگزاری آبان
1401/04/01
12:05
📊#خگستر اطلاعیه 1401/04/01 *گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع مز...

📊#خگستر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


*گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع مزایده:انتشار آگهی عرضه عمومی سهام- نوبت اول- با مشخصات مزایده فروش ۳۶.۶ درصد سهام شرکت نایل ایران (سهامی خاص)


تاریخ برگزاری مزایده:۱۴۰۱/۰۴/۱۳


شرح فرآیند مزایده:مزایده فروش شرکت نایل ایران (سهامی خاص) با مالکیت ۳۶.۶ درصد متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) منتشره در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۱ تیر ۱۴۰۱. زمان بازگشایی پاکات مزایده در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱
انتهای خبر

0
0