تحلیل به جای تخیل - محمد نوربخش
1401/06/01
13:04
سلام در لایو امروز که ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد در ابتدا به چند سوال مخاطبان پاسخ خواهم داد و بعد به تحلیل و ارزشگذاری فاسمین میپردازیم سعی میکنم ن...

سلامدر لایو امروز که ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد در ابتدا به چند سوال مخاطبان پاسخ خواهم داد و بعد به تحلیل و ارزشگذاری فاسمین میپردازیمسعی میکنم نحوه محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه فاسمین رو تا حدی شفاف کنم چون خیلی از ما تحلیلگرها در این بخش مشکل داریمبعد در قسمت ارزشگذاری به این سوال پاسخ بدم که اگر شرکتی زیر ظرفیت داره تولید میکنه برای ارزشگذاری اون شرکت بایستی با ظرفیت کامل برآورد سود کنیم یا با همون ظرفیتی که داره کار میکنهنوربخش

انتهای خبر

0
0