اسمارت بورس
1399/08/18
11:30
#بترانس و محدوده ی حمایتی ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان که امیدواریم باعث برگشت سهم شود ⚡️✅
#بترانس و محدوده ی حمایتی ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان که امیدواریم باعث برگشت سهم شود

⚡️✅

انتهای خبر

0
0