کدال۳۶۰
1399/11/14
12:19
#سپهر_سهام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/07/30 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ▪️ شرکت سرمایه گ...

#سپهر_سهام


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
▪️ شرکت سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «سپهر سهام» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۲:۱۹:۵۹ (۷۱۸۴۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0