کدال۳۶۰
1401/06/01
16:24
#بنو ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت نو #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/04/30 ساعت 08:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 6...

#بنو


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت نو #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۰۸:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۴۲🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲۸۴,۸۶۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۶:۲۴:۴۴ (۹۱۶۰۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0