بورس امروز
1399/10/04
13:10
‌‌❇ راه اندازی فاز دوم پتروشیمی ایلام به دست متخصصان داخلی 🔹مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: فاز دوم پتروشیمی ایلام به دست متخصصان داخل...

❇ راه اندازی فاز دوم پتروشیمی ایلام به دست متخصصان داخلی🔹مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: فاز دوم پتروشیمی ایلام به دست متخصصان داخلی راه‌اندازی شد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0