بولتن اقتصادی
1400/05/30
22:07
رئیسی: واردات واکسن توسط بخش خصوصی تسهیل شود 🔹تامین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساختهای بهداشتی مدارس در اولویت قرار گیرد. 🔹زمینه‌...

رئیسی: واردات واکسن توسط بخش خصوصی تسهیل شود🔹تامین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساختهای بهداشتی مدارس در اولویت قرار گیرد.


🔹زمینه‌سازی برای آموزش حضوری در کنار تداوم آموزشهای مجازی، در دستورکار وزارت آموزش و پرورش باشد.


🔹واردات واکسن توسط بخش خصوصی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، تسهیل شود.

انتهای خبر

0
0